Reklamacje i zwroty

 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 
§22
 
1. Odstąpienia od umowy będą uwzględniane i możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy produkcja zamówienia nie została rozpoczęta. Każdy produkt zakupiony w serwisie Szklomania.pl, wykonywany jest na indywidualne zlecenie klienta. Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane tylko w przypadku niezgodności produktu z zamówionym lub w przypadku uszkodzonego, zniszczonego bądź towaru niezgodnego z opisem.
 
2. Zwracany lub reklamowany towar nie może posiadać znaków użytkowania, powinien
być kompletny i odesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powodują, że zwrot lub reklamacja nie będą uznawane.
 
3. Wpłacona przez klienta należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 
4. W przypadku zwrotów lub reklamacji klient odsyła towar na własny koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Niezachowanie tego terminu skutkować może odmową przyjęcia zwrotu bądź reklamacji. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, a wszelkie koszta z tego tytułu ponosi klient.
 
5. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby firmy Sprzedawcy, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania produktu (liczy się data nadania).
 
§23

 

1. Zwracany w trybie opisanym w § 22 Regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep Szklomania.pl tylko wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania.
 
2. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania w szczególności śladów wskazujących na próby jego montażu.
 
3. Zwracany towar musi być kompletny tzn towar zwracany przez Klienta do sklepu Szklomania.pl musi być całkowicie ilościowo i asortymentowo zgodny z towarem zamówionym przez Klienta i dostarczonym za pośrednictwem Kuriera
 
4. Sklep Szklomania.pl zastrzega sobie prawo dokładnej kontroli zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.
 
5. Jeżeli towar w ocenie sklepu Szklomania.pl nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 - 3 sklep stawia do dyspozycji Klienta towar informując go niezwłocznie w formie pisemnej o tym fakcie.
 
6. Jeżeli kontrola o której mowa w pkt 4 w zakresie wymogów opisanych w pkt 1 - 3 wypadła pomyślnie sklep Szklomania.pl zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru bez uwzględniania do zwrotu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.
 
7. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy niezwłocznie nie później niż w terminie 10 dni od daty dokonania kontroli zwracanego towaru, o której mowa w pkt 4, ale nie wcześniej niż po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta dokumentów faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy.
 
8. Sklep Szklomania.pl nie przyjmuje zwrotów części zamówionych towarów w trybie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Klienta na odległość.